Useful links

Visit Montenegro
Official website of National Tourism Organisation of Montenegro
-------------------
Montenegro Beauty
Montenegro informations, pictures etc.
-------------------

Montenegro Airlines
Official website of Montenegro Airlines.
-------------------
Sveti Stefan
Website about Sveti Stefan with news, service infnormations, accomodations.
-----------------
Princess Colony
May not be the nicest site but the project is extremly interesting and they are looking for investitors.
-----------------

p9632 Urbanizovan plac sa sa velikom ruševinom, pogled na more, Budva-Markovići, Crna Gora


Land

Code: 3516
Location: Budva - Markovići
Size: 3768 m2
Price: 350,000 €

Description:
 - Plac sa velikom kamenom ruševinom se nalazi u Markovićima, udaljenim svega 5 kilometara od Budve. - Ukupna površina placa je 3.768m2; - Površina objekta u osnovi je 590m2, navedena u listu nepokretnosti kao ruševiina raznog objekta; - Pogled na more i Stari grad - Prilazni put je do parcele - Područje je urbanizovano , a parcela označena kao zona mješovite namjene (stambeni objekti, smještaj turista, trgovina, ugostiteljstvo i druge usluge, sport i rekreacija) - Prema izvodu iz DUP-a, maksimalni indeks zauzetosti urbanističke parcele je do 30%, maksimalne spratnosti objekata pet nadzemnih etaža, a maksimalan indeks izgrađenosti je 1,35.

Agency: 
Kamin Nekretnine
+382 69 406 343
Topliški put bb
BUDVA
List properties

Post enquiry: